politik dagens händelse.

Jaha ja läste i bladet att Krist Demokraterna, via sin överstepräst Göran Hägglund, har gett uttryck för sin tro…. Han tror att det är bra att göra spriten mera tillgänglig.

Detta tvärt imot den såkallade vetenskapen, där det bestämt hävdas att lättillgänglig sprit ökar drickandet. Ökat drickande leder till ökade alkoholskador vilket i sin tur drabbar oss skattebetalare.

Men Göran Hägglund Krist demokraterna, han vet bättre.. Kanske han flyger på sin tro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *