dagens politik

I dag i husorganet Folkbladet, kan lag läsa en mycket bra insändare om Borgarnas smygförsämring av semesterreglerna. Här kommer vissa grupper att förlora upp till 13 semesterdagar. Den som skrivit insändaren är Billy Gustavsson ordförande i Norrköpings Socialdemokrater och tillika riksdagman för Socialdemokraterna. Billy skriver mycket informativt om vilken skada Borgarna ställer till med detta beslut. Men faktum slår tillbaka på Socialdemokraterna och Billy Gustavsson.

Beslutet om “Förenklingar i semesterlagen” beslutades av riksdagen i November 2009. Jag skrev om beslutsförslaget i min blogg i oktober. Detta efter att ha sett en liten liten notis i en tidning om det. Det var en facklig företrädare som hade skrivit en pytteliten insändare i skymundan. Nu undrar jag… Varför i hela världen har inte Billy Gustavsson och alla övriga Socialdemokratiska förtroendevalda, slagit på stora trumman om detta, före beslutet? Det verkar lite löjligt att nu, när det är beslutat och klart, komma dragande med tårdrypande indignation. En misstanke som smyger sig på mig är att Socialdemokraterna i riksdagen kanske rent av tycker att det är ett bra förslag och därför valde tystnad. Usch vilken djävla misstanke.

I gårdagens blogg lovade jag att läsa på angående Mona Sahlins nya utspel om eventuellt samarbete med något part i den såkallade mitten. Det har jag gjort. Eftersom uppgiften fanns i Svenska Dagbladet så tog jag den med en nypa salt. Rätt gjort. Det var nämligen diskusion om strategin vid ett eventuellt riksdagsinträde för Sverige Demokraterna. Om SD skulle bli någon form av vågmästarparti så ska det hindras med hjälp av mittenpartierna.

Jag undrar stillsamt, vilka mittenpartier tänker Mona Shalin på då? KD, C och FP lever farligt nära spärren för att åka ur riksdagen. Möjligen kan Folkpartiet känna sig något säkra men de för ju understundom en så kraftig högerpolitik att det kanske är säkrast att blocker dem också. Då återstår ju bara ett samarbete med Moderaterna och då hoppar både Miljöpartiet och vänsterpartiet av samarbetet med Socialdemokraterna….. läget är hotfullt.

Vi ska hålla oss till de linjer som är uppdragna i förväg. Vi ska bedriva en politik som vi kan stå för. Om inte detta räcker för att få väljarnas förtroende, så får vi acceptera de demokratiska valen och de effekter som kan uppstå av dessa.

Agerandet när det gäller “Den förenklade semesterlagen” i första stycket i dagens blogg, bidrar inte till att stärka något förtroende!

Så det så.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *