Måndag morgon.

Att få utlopp för sina tankar är viktigt. Tankfullhet är bra men om man inte kan ge uttryck för tankarna på något sätt så blir det ganska rörigt i huvudet till slut. Jag har nu under flera månader skrivit i min blogg nästan varje dag. Det har varit kul och jag känner att det ger mig stimulans och så länge jag känner det ska jag fortsätta. Jag ska åka på ett seminarium angående “sociala media” som bloggar kallas i vissa samanhang. Det ska bli jätte intressant att få höra vad andra har för bevekelsegrunder för sitt skrivande.

Hur ska man annars få utlopp för inneboende krafter.

Jan Björklund Skolministern, har tänkt till. Nu vill han förstärka lågstadiet på skolan med lärare som är särskilt utbildade för detta. Jag tycker att han har en poäng där, för jag tror också att lågstadiet är synnerligen viktigt. Där ska alla 6 – 7 åringar skolas in på ett så varsamt sätt att de sedan tycker att skolan är kul och viktig för dem i kanske 15 år till… Det måste ju vara en oerhört viktig uppgift för lågstadieläraren. En del elever är uppbackade hemifrån men långt ifrån alla och de som inte är det behöver extra omsorg under lågstadietiden för att komma in rätt. De barn som skolan “överger” är de som misslyckas med så mycket annat under början av sitt liv.

En del av orsaken till barnens Lyckande eller misslyckande i skolan hänger på våra Kommunala fullmäktige ledamöter… Deras uppgift är att prioritera inkomna skattemedel och där anser jag att skolan i allmänhet och lågstadieskolan i synnerhet, borde upp i prioriteringsordningen. I klartext betyder det att: skolan ska ha alla de förutsättningar som behövs för att inte en ända elev…. ska misslyckas. Vi, samhället, har helt enkelt inte råd att inte proritera skolan högst…

Varje misslyckande i skolan, får vi annars betala på andra sätt tex: ökad socialkostnad, ökande fängelse kostnader, mera arbetslöshet och det borgerliga slagordet, ökat utanförskap. Detta har vi inte råd med…

Åter till orsaken för bloggandet. Ovanstående text är ett exempel på vad mina tankar jobbar med och det känns angeläget att få ge uttryck för detta. Sedan kan jag bara hoppas på att många läser det och kanske utvecklar mina tankar och ideer. Till slut kanske det kan bli något bra av det. Vidare vore det mycket trevligt med kommentarer om det jag skriver. Längst ner på sidan står rubriken, kommentar. Klicka på den och skriv. Det är utvecklande för mig.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *