Dagens reflektion.

I dagens Folkblad gör Det kommunala hamnbolagets ordförande Hans Lundin, avbön. Han bedyrar att de har tagit intryck av kritiken de fått från bla. Folkbladet och han lovar att de ska hålla sig till en mer restriktiv alkoholsyn i framtiden. Dock blir det ingen torrläggning. Det är väl OK, ingen har begärt en torrläggning bara ett gott omdöme.

Men det skrivs inte ett ord om det allvarligaste i den här affären. Hur kan Hans Lundin, i egenskap av förtroendevald S-politisk ordförande för det kommunala Hamnbolaget, ställa sig bakom försöket att mörka de offentliga handlingarna som Folkbladet ville se? För mig är detta mycket allvarligare en om de dricker sprit på sina middagar.

Så jag upprepar min tidigare fråga. Hur tänker mitt S-parti reagera på detta?

Det är snart val och det försprång som S, Mp och V har haft börjar krympa. Det oroar mig. Bara tanken på ytterligare en Moderat ledd valperiod skrämmer mig. Jag vill att vi ska utveckla solidaritet och demokrati, inte avveckla den. Allt sammanfattas väl i en 1:a maj mening som Olof Palme uttalade. “Alla inte bara några”

Det var många år sedan men är fortfarande lika aktuellt.

Jaha det här blev betydligt mer politiskt än vad jag hade tänkt mig. Men… det kanske inte gör något. Det är saker som vi borde prata om mera. Alla inte bara några.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *