Tisdags reflektion.

Så ytterligare en dag med onda revben. Det är märkligt så handikappad jag känner mig trots denna ganska triviala åkomma. Det är svårt att ta upp saker från golvet, som ex på vardagsrörelser som är så självklara. Men som sagt, jag ska inte klaga de finns många som har det mycket värre. Jag behöver tex inte vara sjukskriven och det är jag mycket tacksam för. När jag läser om eller lyssnar på vilka enorma svårigheter de som är sjuka stöter på när det gäller den självklara rätten att få ersättning vid sjukdom. Här har den nuvarande riksdagsmajoriteten, Borgarna, ställt till det så det är genant. Läs här ett citat ur dagens DN:

Fackförbundet ST i ny rapport i dag: Handläggarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan riktar grundläggande kritik mot sjukförsäkringsreformen.

Långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Det gör att regelverket och Arbetsförmedlingens insatser inte är anpassade efter deras behov. Därtill sänks ersättningen för dem som deltar i Arbetsförmedlingens program – tvärtemot regeringens utfästelser.

Jag tycker att det är förfärligt att behandla sjuka människor på det sätt som den borgerliga regeringen idag tvingar försäkringskassan till. Har inte borgarna någon möjlighet till empatiska känslor? Är det så himla viktigt att kunna sänka skatterna för det som har de bra och dessutom är friska? Jag bara undrar..

Undrar gör utredarna på föräkringskassan också. Jag sätter in ett citat till:

Hur kunde sjukförsäkringsreformen genomföras med så felaktiga utgångspunkter trots upprepade varningar?
* Vore det inte bättre med tidsgränser för när samhällets stöd ska påbörjas i stället för att tidsbegränsa individens trygghet?
* Är ni beredda att förstärka rehabiliteringen – såväl den medicinska som den arbetslivsinriktade – så att alla sjuka garanteras vård?
* Ska det straffa sig att vilja jobba, eller kommer ni att höja ersättningen så att ingen förlorar på återgång till arbete?
* Kommer ni att stärka Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med tillräckliga resurser för att klara målen?

ST:s medlemmar konstaterar att reformen inte fungerar som det var tänkt. Förutsättningarna måste ändras. Annars lämnas sjuka människor utan hjälp.

Annette Carnhede

Ja dessa frågor ska vi ställa oss också, ska vi ha företrädedare i riksdagen som har en så trång och osolidarisk syn på sina medmänniskor? Eller ska vi rösta bort dem i höst?

Ja jag vet iallafall hur jag ska göra.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *