dagens politik

Nu är spekulationerna i full gång när det gäller vilken politik som de “röd gröna” ska föra efter höstens val. Alla säger sig veta… men sanningen är att förslaget ska presenteras idag. Det kommer att bli en spännande dag.

Vad jag vet, är att: Vi måste akta oss noga för att skapa ett samhälle med stora ekonomiska klyftor. Vi ska heller inte ha ett samhälle med grupper av människor som känner sig mindre viktiga än andra. Vi ska inte heller ha ett samhälle där somliga kan “roffa” åt sig varesig lagligt eller olagligt. Vi ska akta oss noga för de som utan att skämmas snor sig undan sin samhällsplikt att betala skatt efter bärkraft till välfärden i vårat samhälle.

Vi har inte råd med att låta en ända unge, misslyckas i skolan. Det är misslyckande som skapar vanmakt och vanmakt skapar brottslighet. Varje misslyckande i skolan… utgör ett hot mot samhället. Långt störra en många andra hot… Det betyder att hur den ekonomiska politiken utformas i vårt land och av vem.. är synnerligen viktigt. Det avgör vi själva i höst!

Hotar gör oljan i havet. Mexicanska gulfens vatten blir mer och mer förstört. Förutsättningar för liv i vattnet och inkomst på land försvinner. USA:s Obama är på krigstigen och man kan ana att han kommer att stoppa oljeutvinning till havs. Då kommer konkurensen om oljan på land att öka. Vad händer då med oljepriserna. Men, jag tycker att det är bra.

Nu ska jag sluta här och ingå i en trevlig samvaro med radioamatörerna i Östergötland och kanske i hela Götaland.. Klart slut!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *