Onsdags reflektion.

I dag ska riksdagen rösta om det Borgerliga förlaget att lägga ner den allmänna värnplikten. Den allmänna värnplikten ska ersättas av en frivillig värnplikten där den som vill lära sig att försvara vårat land med vapen, ska få söka detta uppdrag. Är detta ett sätt att få det svenska försvaret närmare NATO? jag bara undrar, eftersom Folkpartiet stöder och driver frågan, så vet jag att deras mål är inträde i NATO. När jag växte upp blev jag lärd att ett allmänt värnpliktsförsvar är det säkraste när det gäller demokrati. Det skulle aldrig gå att bilda en millitärjunta, utan våra svenska soldater skulle vara lojala mot i första hand vår svenska demokrati. Jag undrar hur detta ska gå…. Tittar man sig runt i världen så är militärer en försvinnande lite del av befolkningen, men trots detta så har de ett mycket stort inflytande på de beslut som fattas världen runt. Hur bra är det???

Folkpartiledaren, före detta höga millitären, Björklund vill nu införa betyg i skolan från och med årskurs 6…. Om detta kan man tycka ganska mycket hit eller dit. Men en sak är klar, betygen i skolan visar hur våra valda ombud lyckats med att ta hand om lärandet för våra barn. Höga betyg betyder bra skola bra lärare och politiker som förstår att skolan är viktig. Låga eller spridda betyg betyder motsatsen.. Eller hur??

Den Amerikanska väckelserörelsen eller sekten eller vad man nu ska kalla Mac Donalds för, är återigen i blåsväder. De har använt svart arbetskraft för sin städning, tveksamheter när det gäller förvaringen, varmhållninigen, av maten och nu visar det sig att de snuvar de anställda ungdomarna på rättmätig ersättning för sin arbetstid. Jag vet inte hur jag ska reagera på “Matfabriken” Mac Donalds det är ju inte så lätt att välja någon annan stans att äta efter våra vägar, de har ju byggt in sig och skapat någon sorts monopol om jag förstår rätt. Det får bli medhavd matsäck i fortsättningen. Hallelulija….

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *