Torsdag den 2 sept

Idag ska riksbanken ha räntemöte igen.. Nu spekuleras det i hur mycket räntan ska höjas den här gången. Det känns nästan som att det skulle vara viktigare en det kommande valet.. Nä det är naturligtvis inte så. Vi måste rösta in vår trygghet i kommande val.

Appropå val, så såg jag att i Karlskrona, skrev den moderata kommunledningen “kontrakt” med medborgarna om allt som skulle bli bättre innom äldrevården: De gamla skulle få ett värdigt liv, Fler äldrebostäder, rätt att välja bostad, regelbunden visstelse ute i friska luften… Fyra år senare kan man konstatera, enl Blekinge läns tidning, att det enda som hänt är att Karlskronas gamlingar nu kan välja om ett privat företag ska sköta deras hemtjänst…. Ett exempel på enkel uppföljning, har gamlingarnas trygghet blivit bättre med Moderater i spetsen för en borgerlig kommunledning??

I DN debatt, läser jag idag att byggnads ordförande , Hans Tilly, är djupt indignerad för att företagen inte vill släppa in facken för politiska möten på företagen…. Skärp dig nu Tilly… Det har alltid varit så. Inga politiska möten på jobbet. Tänk dig själv vilken enorm makt det skulle ge arbetsgivarföreningen… Det är mer en tillräckligt att borgarna har makten över snart sagt, alla våra svenska tidningar. Inte ska väl du agera så att de får den politiska makten även på arbetsplatserna?? Men vi ska föra politiska samtal mun till mun, det kan ingen hindra..

Jaha inte en dag utan dessa politiska reflektioner. Jag kan bara inte låta bli. Vi ska snart rösta om vilket som är viktigast för oss… Min egen plånbok (sköt dig själv och skit i andra) eller den gemensamma solidariska tryggheten, där vi bryr oss om hur det går för våra Barn, barnbarn, Föräldrar släkt och vänner. Ett mycket viktigt val alltså….

God dag.

1 comment

  1. Hej, Salle välskrivet som vanligt, håller fullständigt med dig att man inte ska påverkas politiskt på sin arbetsplats varken av arbetsgivaren eller fackförbundet. I Norrköping ex. tillåter arbetsgivaren att det parti som fn styr i kommunen får valkampanja på kommunala arbetsplatser under arbetstid. Helt åt he givetvis då de anställda de facto är i beroendeställning till den styrande koallitionen. Undrar om de låtit den politiska motparten uppta närmare en timme av de anställdas tid. Heder att du tar upp det.
    När su skriver solidaritet däremot så håller jag inte alls med dig, få ord har blivit så missbrukade som detta. Solidaritet är en känsla som kan variera under olika perioder av livet, det kan vara mot familjen, arbetskamrater, gamla som omfamnas av LAS eller nya som missgynnas av densamma, det kan vara mot svenskar, pensionärer, sjuka, svenskar, fatttiga i U-länder etc. etc
    Solidaritet har ingenting med partitillhörighet att göra, annat än den är påtvingad i den riktining som de tre vänsterpartierna pekar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *