Tisdag den 12 okt

Motala Express, det gamla ärevördiga ångfartyget som på grund… av sin storlek, har varit Vätterns fånge i hela sitt liv, ska nu få frigång. Flera meter av fören är kapad för att hon ska få plats i slussarna. Fören skall sedan svetsas dit igen så att fartyget blir återställt i ursprungligt skick. Men.. varför allt detta då? Jo ett Stockholmsrederi äger numera “Motala Express” och ska göra henne till restaurangbåt i Stockholm…. Är det ett värdigt slut för det här vackra ångfartyg?? Vättern har utan tvekan förlorat något viktigt.

Till Stockholm beger sig också något viktigt i Norrköping. Ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping, Kikki, åker till huvudstaden för att delta i partiets krisgrupp.. Nu ska det funderas på varför valet inte gick så bra. En ny politik ska formas som ska vara mer attraktiv för väljarna. Det oroar mig… Men det känns bra att Kikki är med där.

I övrigt ser det inte ut att hända något av vikt i vår kommun. En stillhet har sänkt sig över hela regionen efter valet. Alla funderar väl på vad som hände och hur vi ska gå vidare. Jag kan ju tipsa om att de lätt kan börja med att öka antalet vårdpersonal inom äldreomsorgen. Där har det sparats under så lång tid att man på sina håll borde skämmas. Ge våra gamla den omsorg och trygghet de behöver.. och låt personalen få den goda arbetsmiljö som den.. behöver.

Det är något för komunen att börja med. Sedan kommer det mera…..

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *