Fredag den 15 okt.

Det är klart att “ministern” ska ha ledigt. Kan ni inte vara lite moderna i ert parti. Utbrast hustrun.. Men det är inte frågan om lite ledigt utan det handlar om minst två månader. Replikerar jag. Inte skulle du kunna få extra ledigt i två månader för att var ute och segla eller träna dina hundar och förresten så är han inte minister men har varit. Nu är han riksdagman och ska representera folket, oss alltså. Hustrun tittar upp från frukost tallriken och säger… “Vadå han är ju politiker och då behövs ju inte ens en vikarie” Slut på diskusionen..

Slut på diskusionen verkar det inte vara när det gäller muthärvan.. i Norrköpings kommun. Idag presenterade Husets tidningen Folkbladet, ytterligare saltade fakturor från Händelö Bygg till Norrköpings kommun. Man kan ju på goda grunder ana att de, Folkbladet, har mera att komma med. Det blir spännande att se hur många huvuden som kommer att rulla i den här härvan. “Rullande huvuden” är inget bra straff. Fram med kyrkstocken istället. Sätt tjuvarna där! Ett svidande straff som dessutom skulle dra folk till kyrkan.. Det borde ju glädja också Folkpartiets ledare Jan Björklund som vill ha mera kristendom i vårat land..

Vårt land, vårt land. Då kommer jag att tänka på Vår Moderata statsminister som i så många år klagat på byråkrati i alla former… “Vi behöver inga byråkrater eller politiker som lägger sig i. Människorna kan bestämma själva”…Känner ni igen orden.? Nu har han ökat sitt “regeringskansli” enormt mycket, till en alldeles orimlig kostnad för oss skattebetalare. Bara för att vi vanliga människor inte alls kan bestämma själva utan hela tiden måste vi vägledas av Moderaterna och deras enorma byråkratgäng…

Men så är det alltid, byråkrati är av ondo.. om den inte är hos mig, för då är den av godo.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *