Lördag den 16 okt

När är Landstingssjukvården i balans?

När sjukvården kan ge alla sjuka en relevant behandling, och det finns vårdplats för den som behöver det. Då är det balans i vården.

När det finns personal tillräckligt för att de ska känna sig ha tid med patienterna, då är det också en bra arbetsmiljö.

Läste i husorganet Folkbladet att ”Landstingets ekonomi ger ett överskott”

”Men inte sjukvården där är det fortfarande obalans med ett mångmiljonunderskott.”

Hur ska man då mäta balans i vården? Att mäta pengar i förhållande till budget känns fullständigt fel. Pengar borde vara ett medel (inte ett mål) för att uppnå balans.

Jag vill uppmana mina företrädare i Landstinget att omgående, agera för att komma till den typen av balans som jag har föreslagit.

Som medborgare och skattebetalare anser jag att det är vård i balans som ska vara målet och att pengar och en kompetent ledning i vården, som är medlet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *