Tisdag 19 okt

Hur ska en bra förtroendevald (politiker) vara?

Den frågan fick jag för en tid sedan och visst är den intressant? Hur många har skällt på en politiker.. Kunde tro det, ganska många av oss gör nog det. Nå hur många av oss har funderat på hur en bra politiker/förtroendevald ska vara då? Nääe just det, du vet inte för du har inte funderat på det. Men lika väl så röstar vi fram en mängd människor som ska representera oss i många sammanhang. Utan att veta vem vi vill ha och hur de ska vara…

Jag har en idé:

  1. Jag vill att den valda ska dela min värdegrund, det betyder att han/hon ska känna som jag tänka som jag och tycka som jag..
  2. Jag vill också att ”den” ska ha samma utbildning som jag, samma inkomst som jag, likartade fritidsintressen som jag.
  3. Jag vill också att den ska ha sina barn på samma dagis som jag, i samma skola som mina. Bra också om den handlar i samma affär som jag.

Om den personen (förtroendevalda) fattar ett beslut i någon fråga så kommer jag att känna igen mig och känna delaktighet i det beslutet.

Men det förutsätter också att den personen framför sitt (mitt)… budskap i diskussionen. Det går inte att ha en tyst.. företrädare som inte framför sin åsikt baserad på sina upplevelser, för det betyder ju att inte heller min åsikt kommer fram.

Vi kan ju inte heller ha bara min.. åsikt som grund för beslut, vi måste också få andras åsikter utifrån deras respektive värdegrunder och livserfarenheter.

Det betyder att en fungerande, demokratisk, beslutsnämnd måste ha representanter från många olika grupper i samhället, från olika arbeten, från olika inkomstgrupper med olika utbildning och olika fritidsintressen.

Det betyder också att beslutet måste föregås av en grundläggande diskussion som till slut ska sammanfattas och kompromissas på ett sätt så att alla ska känna igen sig, åtminstone lite, i det fattade beslutet. Då har vi en fungerar demokrati.

Är det så här vi har det? Är det så här vi vill ha det? Jag bara undrar..

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *