Måndag morgon.

Måndag morgon och till massmedias fromma så är det en omtumlande måndagmorgon. Så som nära nog alla, har vänta sig så har Mona Shalin beslutat att hoppa av som partiledare för socialdemokraterna. De enda som tycker att detta är det mest sensationella som har hänt i världen på de senaste dagarna är massmedia…. De riktigt vältrar sig i detta och kommer troligen att frossa sig till illamående. Givetvis tillsammans med en och annan okammoflerad moderat självklart, vars enda lycka är när det går på tok för någon annan… en dem själva.

På tok har det gått med piratjakten utanför Afrika också. Ytterligare en i raden av millitära insatser i världen som kostar hur mycket pengar som helst men ändå inte uträttat något. Antalet kapningar av fartyg har ökat under hela tiden som vårat honörs skepp HMS Karlskrona varit där. Men… fartygs chefen säger ändå i en interljuv att “våran insats har varit framgångsrik” Jag undrar i vilken värld han lever…

Den moderata ideologien fortsätter att skörda framgång… Trafikverket/Banverket har fått som uppgift att se till att förra vinterns tågkaos inte ska upprepas. Underhållet på vårat järvägsnät skall ökas. Klara order från Moderat regeringen. För att kunna klara detta så har Moderatregeringen minskat banverkets begärda pengaresurserna med 1 miljard… Jag undrar om Generaldirektör, Moderaten, Ulf Adelsson, tycker att ideologin är framgångsrik.

God Måndag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *