Fredag slåss mot väderkvarnar

Äntligen fredag. Det betyder att våra ledande militärer kan gå hem och fira helg tillsammans med sina familjer. Kriget mot Väderkvarnarna, är nedlagt och återupptas på måndag. Visst är det väl konstigt att de tydligen inte klarar att försvara oss i Sverige om det står vindkraftverkt i närheten… Är det månne så, att de tror att Ryssarna, för det är väl det hotet fortfarande, kommer flygande med stora propellerplan. Är det då så, att svensk spaningsutrustning inte kan skilja på propellerljud från rysska jätteplan och svenska vindkraftverk?? Inte så förvånande med tanke på hur svårt det varit att skilja på minkar och rysska ubåtar. Ja ja sker det något överfall mot Sverige, så får vi sätta vår tillit till Göteborgs poliser och securitas. Vilken tur att vi har dom. (Dem)

Andra som slåss mot väderkvarnar och har svårt att skilja på saker är svenska massmedia.. Trots upprepade svar från många politiker så fortsätter journalisterna att tjata om vem som vill bli efterträdare till Mona Sahlin. Alla tillfrågade har unisont sagt att det är valberedningen som vaskar fram och föreslår prtifunktionärer hos socialdemokraterna… inte någon annan. Trots denna kristallklara tydlighet så läser jag i dagens ex av husorganet Folkbladet, att ledarskribenten Widar Andersson har beslutat utse Mikael Damberg till partiledare… Han måste ha lite svårt att fatta den gode Widar.. Det är inte hans uppdrag att vara valberedning och tillika den som väljer, partiledare. Det finns andra till det.

Men det kanske lugnar sig nu. För nu måste massmedia kanske utse en ny patiledare i KD. Massmedia har ju just avsatt Göran Hägglund.. Kanske ett uppdrag till för Widar Andersson på Folkbladet.

Trevlig helg och god dag på er.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *