Jättedyrt,

Har vårat svenska försvar blivit.. Inte så att de köper mera kanoner och flygplan utan för att de inte får tag på personal.. Försvarsreformen, där den svenska modellen med “värnplikt” skrotades. Nu skulle soldaterna istället fastanställas. Men inte alla, en del skulle också vara frivilliga. Vilka då kan man fråga sig… Hur många av oss skulle ha gjort lumpen om det hade varit frivilligt… Jag bara undrar. Nå, att det inte skulle fungera förstod vi alla utom riksdagen.. Nu är vi där, de fastanställda är klara men inte de frivilliga. Nu vill man istället fastanställa alla.. Vilket kommer att bli betydligt dyrare.

Det finns också en gammal men nog så viktig pricip när det gäller försvaret. Förr sa alltid riksdagen att svenska försvaret skall bygga på värnplikt inte på fastanställa. Detta för att de hade sett runt om i världen att fastanställda millitärer väldigt ofta hade orimlig.. stort inflytande över sina länders beslut. Så ville vi inte ha det i Sverige. Nu har vi det så.. och vilka partier röstade mot beslutet i riksdagen… Vilka partier reserverade sig mot beslutet? Ja som ni förstår så var det ganska glest med reservationer..

Men nu, i dagens Folkblad oroar sig två tunga socialdemokrater för utvecklingen i försvaret.. Men, reserverade de sig mot beslutet..?

Dyrt har det också blivit med alla dessa Privatskolor i landet, de såkallade “friskolorna”… 22 miljarder kronor av våra inbetalade skatter i kommunerna, lägger de beslag på. 22 miljarder… så mycket pengar så man inte kan föreställa sig hur mycket det är. Har kan man snacka om skatteåterbäring till de stora riskkapitalföretagen som står bakom privatskolorna. De plockar oss på pengar..

Appropå plockar, så kommer det att kosta 800 kr i böter att slänga skräp ute.. En kastad flaska i parken kostar 800. Bra äntligen ett resolut beslut av våran alliansregering som också går i arbetslinjens tecken, ett beslut som dessutom är bra. Kasta inte ert skräp i parken. Timpenningen för att ta med det till soptunnan är god..

God dag och trevlig helg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *