Bakslag

för många. Inte minst kärnkraft missionärerna, de som tror att kärnkraft är något mer än bara en övergångslösning.. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Bara tanken på att det skulle finnas högradioaktivt avfall nedgrävt i den Japanska berggrunden, gör att det går kalla kårar på ryggen. Vi får nog ta oss i kragen och inse att kärnkraften inte är OK.

Något annat som inte heller är ok är skolan… Många funderar och ganska få hittar svar och ännu färre gör något åt det. Jag trodde aldrig att jag skulle hålla med Folkpartiet i någon fråga men.. Så här säger Folkpartiledaren Jan Björklund:

Den under lång tid så förhatliga “katederundervisningen” måste bli vanligare. Därför skriver regeringen in i den nya skolförordningen att eleverna ska få ett “kontinuerligt och aktivt lärarstöd i en strukturerad undervisning”, skriver utbildningsminister Jan Björklund (FP) på DN-debatt. Trenden de senaste 40 åren var att eleverna ska ges mera ansvar och lärarna handleda snarare än undervisa, vilket lett till sämre resultat och ökade klyftor, enligt Björklund. Visst skulle detta platsa i vilket socialdemokratisk valmanifest som helst. Det finns alltså hopp om Fokpartiet. Undrar bara om de är beredda att satsa de pengar som behövs för denna reform. Lärarledd undervisning kräver mindre klasser och det kostar.. Är vi beredda att satsa de pengarna på våra ungdomar?? För mig är svaret enkelt… Självklart.

Andra som borde tappa hoppet är de som köper smuggelcigaretter. Här kommer ännu ett citat ur dagens tidnings skörd: Införseln av smuggelcigaretter till Sverige ökar kraftigt. Paketen ser helt vanliga ut, med svensk varningstext. Men innehållet kan vara annat än bara tobak – till exempel arsenik eller musbajs. Säger polisinspektör Håkan Gustafsson i Malmö.

Ja ja tur att jag inte röker. God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *