Underskott

som jag inte förstår.. Återigen redovisar landstinget att sjukvården går med underskott.. 700 miljoner, om uppgifterna stämmer. Hur kan det vara möjligt… Kan vi ha ett underskott i sjukvården och vad gör vi i så fall för att minska det.. Ska vi förbjuda medborgarna att bli sjuka? Ska vi stoppa alla operationer av knäskador? Vi kanske ska låta bli att drabbas av blindtarmsinflamationer… eller vad ska vi göra..? Jag betalar landstingsskatt för att jag vill att alla som är sjuka ska få den vård som de behöver. Jag kräver av mina förtroendevalda att de prioriterar inkomna skattemedel på ett sådant sätt att all får vård.. Det betyder att om vårdkontot visar underskott.. så är det för lite pengar avsatta till det kontot… Eller hur? Visst.. det går säkert att göra vissa mindre organisationsförändringar inom vården men det jobbet ska pågå ständigt… Dock, så ska alla få den vård de behöver här kan det inte finnas något underskott, sätt pengarna på rätt konto..

Tänk att det ska vara så djäkla svårt att sälja vårat stridsflygplan, JAS´en Nu har också Indien backat ur. Jag kan inte tänka mig att det finns bättre stridflygplan så det måste vara helt andra saker som styr ländernas inköp av dessa krigsleksaker…

Appropå att köpa saker…. Så ska Moderaterna också börja redovisa sitt valstöd från andra intressenter. Men det är bara framåt i tiden som det ska gälla och… det ska fortfarande vara frivilligt…. Det hade varit intressant att se bakåt istället. För att få klarhet i om Mac Donalds stod för något bidrag till Moderaterna i senaste valet.. Mac Donalds har ju gjort stor förtjänst på Moderaternas satsning på ungdomsarbeten… trots att de redan har alla dessa ungdomar anställda så fick de stora belopp av våra inbetalda skattemedel till sin vinstkassa.. Jag hoppas verkligen att det inte finns något samband… Men Moderaterna vill ju inte berätta det..

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *