Sjösatt

är hon… Min gamla Akaia. Efter ett ganska besvärlig vårrustande så blev det äntligen klart för vattnet.. Det betyder att mycket arbete återstår men det är inte så bråttom längre. Sista två veckorna på land var inte bra för en träbåt. Varmt och blåsigt torkade upp träet så det blev stora springor i skrovet. Vattnet forsade in vid sjösättningen. Tre pumpar i full drift.. Men snart nog började fysikens lagar verka och nu på fjärde dagen är hon nästan helt tät..

Tät var hon inte på 1:a maj.. Vilket medförde att jag inte kunde gå med i “Mitt partis” demonstrationståg. Inte för att det var någon katastrof i sig, partiet klarade sig säker bra utan mig.. Och jag undrar vad som skulle ha stått på mitt plakat.. troligen inte så bra saker för mitt parti.. Kanske något om skolan.. som saknar resurser för att kunna lotsa våra barn in i vuxenlivet.. Kanske något om personalbristen inom äldrevården.. de som ska se till att våra gamla har ett bra liv, eftersom vi .. barnen, inte har tid att ta hand om våra föräldrar. Kanske något om att våra kommuner.. inte förmår att samarbeta kring en skärgårdsstiftelse i våran unika Östgöta skärgård. Kanske något om att det går bra för Sverige just nu men att vinsten av detta fördelas på ett mycket osolidariskt sätt..

Ja ja, det kanske var lika bra att jag var i båten och pumpade vatten istället för att demonstrera, det var nog mera nytta med det..

God dag medborgare..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *