Det går bra

för Sverige. Företagens inkomster ökar. Arbetstillfällena ökar. Siffrorna pekar uppåt och alla är glada. Jag med.. Jag tycker om att det går bra för Sverige. Men nu gäller det.. På vilket vis ska vi fördela framgångens sötma?? Tycker du att den ska delas ut till de som har det mycket bra och de som har det ganska bra… i form av skattesänkning.. Eller ska vi använda oss av den svenska… solidariteten och fördela överskottet efter behoven i samhället istället. Här har vi en skiljelinje mellan Moderaternas egoism och Socialdemokraternas solidaritet…. Eller hur?

Skiljelinjen kan tyckas vara på Mosstorpsskolan i Skärblacka nu. Där ska en del lärartjänster bort.. Förskräckligt tycker lärarna.. det vore ju konstigt om de inte tyckte det. Skandal tycker elever och… tydligen några föräldrar också.. Medan ansvarig Rektor säger att: “Eftersom elevantalet minskar i höst så kommer lärartätheten istället att öka trots uppsägningarna” Kanske hör rektorn till de trettio procenten som inte klarade godkänt i matte på högstdiet…

Nå.. om man nu vill klaga så är knappast en elevstrejk i skolan någon framgångsmetod. Näe ta istället kontakt med era respektive politiska företrädare och framför ert missnöje. Kalla era folkvalda representanter till möten tala om vad ni vill och fråga hur de har tänkt..

Vet ni inte hur man får tag på era politiker… Jo gör så här: Använd datorn, gå in på Norrköpings kommuns hemsida, http://norrkoping.se/ klicka vidare i huvudmenyn till “Politik och Organisation” I menyraden till vänster klickar ni på “Politiker” och därefter välj mellan politiska partier eller nämnder och styrelser. Klicka där på “dina representanter” så får ni fram telefon nummer och e-postadresser..

Använd detta, det är demokrati… Skit i “vilda skolstrejker” de gör ändå ingen nytta. Lycka till…

God dag Demokrater.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *