Hotet

inför den 11 september kommer från Muslimer, säger SÄPO. Det var det djävligaste, det hade jag ingen aning om… Jag känner mig mycket mer hotad av USA och deras fullständiga oförmåga att styra sitt land och sin ekonomi, en ekonomi som påverkar oss andra i snart sagt hela världen. Det är ett verkligt hot och det har SÄPO inte upptäckt ännu.. eller så blundar de, för vad ska de stackarna kunna göra åt det? Nä det är lättare att jaga muslimer, tycker SÄPO.

Ett annat allvarligt hot mot mig är EU valutan Euron. Så som Grekerna handlar gentimot Euron så kan det bara gå åt helvete. Och vem kommer att drabbas av det, jo just allihopa vi andra i en ekonomi som är så beroende av Euro och USA Dollar. Så nog vet jag var hotet mot världen finns, inte är det muslimerna iallafall.

Läste i NT´s sportbilaga, Folkbladet, att godstågstrafiken ska ledas på ett särskilt spår förbi Norrköpings central. Anlutning vid ÅBY och Fiskeby. Då slipper godstågen att köra genom centrala Norrköping med allt buller men de sparar också tid nästan tio minuter. Strålande förslag tycker jag. Självklart skall all tågtrafik ledas den vägen. Bygg en stor station i Fiskeby med stora parkeringsplatser och snabb matartrafik in till centrum det vore ett lyft för järnvägen ur tidsbesparingssynpunkt. Och tänk bara vad jobb det skulle skapa i regionen.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *