Okunskapen..

breder ut sig. Jag känner att jag kan mindre och mindre om vad som händer i samhället. Det kan bero på att jag lyssnar för mycket på vad människor säger. Att tänka positivt är något som har fastnat både här och var, tex Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Han säger i ett samtal med en journalist att han känner starkt stöd för sin person i sitt parti.. Och han ser så glad och nöjd ut. Samtidigt går fler och fler av hans partikamrater ut i media och begär att han ska avgå.. Då känner jag mig okunnig, de förvirra mig.

I min dagstidning, FÖ, har det en tid skrivits om en ung mamma som skulle få sitt barn omhändertaget av socialförvaltningen i Norrköping. Cheferna på förvaltningen sa till tidningen att det var rätt och att de stöder sin utredare.. Socialnämnden.. de som i slutändan fattar beslutet, gjorde det på den utredning från socialförvaltningen som förelåg. De fann inget kontroversiellt i den. Beslutet överklagades och nästa instans säger att, utredningen utmynnar i synpunter och åsikter som det inte finns någon stöd för i utredningen… Men.. Socialnämndens ledamöter har inte sett det… Här känner jag åter förvirring.

Arbetsmiljöverket, dömer ut vite för de landsting som inte ser till att sjukhusen har plats för de som är sjuka.. Ingen ska behöva ligga i korridorer eller i förråd på grund av platsbrist.. Jaha ska arbetsmiljöverket behöva bry sig i detta, det är ju vi… alla medborgare, som har valt våra företrädare i Landstingen som ska reagera… Ring till dina valda företrädare och fråga vad i he…la världen de håller på med?? De har ett uppdrag, sköter de inte det som vi vill så ska de röstas bort.. Eller är det jag som inte förstår.. kanske.

Nåja.. nu ska jag läsa vidare i min dagstidning och se om jag kan bli ännu mera förvirrad.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *