Kristallklart

är det nu.. Jag förstår äntligen det massiva “högermedia” drevet mot Partiledare Juholt. Jag förstår klart varför så många moderater, drivit en hysterisk kampanj mot Juholt, jag förstår de uttalande de gjort som är eller ivarjefall gränsar till det åtalbara.. I går kväll klarnade det.

Jag var där.. (men jag såg inte Ledarskribenten Widar Andersson) på ett möte där Partiledare Juholt var huvudnumret. Och.. han är helt enkelt bra.. Med karisma och tydlighet kommer han att framföra det socialdemokratiska budskapet om Social Demokrati. Han är så tydlig i sitt framförande av vårat budskap så att Moderaterna är oroliga för sin framtid är lätt att förstå.

Juholt pratade mycket politik och ganska lite om den uppblåsta tidningsankan. Vi var många samlade och frågorna hade stor spännvidd och svaren var hela tiden klara och tydliga. Jag känner att det socialdemokratiska alternativet i svensk politik är på gång… Visserligen såg jag i Folkbladet (M) att Lars Stjärnkvist önskade att Juholt skulle prata mera politik… det var ju det vi gjorde hela kvällen men efter vad jag såg så var Stjärnkvist inte där… Såg för övrigt inte så många andra kommunalråd heller…

Det var kanske bra för dem att de inte var med, för Juholt talade om att det måste vara slut på socialdemokratiska självmål.. och då avsåg han inte bara sina egna..

Näää jag undrar tillexempel om inte handhavandet av den kommunala detaljplanen i Marby i Norrköpings utkant, är ett ex på självmål som mitt parti har ansvar för… Jag undrar om inte införandet av boendeparkeringen i Kneipen, är ytterligare ett ex på självmål som mitt parti har ansvar för.. Jag undrar om inte de återkommande klagomålen på våra barns grundskola är ett ex på självmål som mitt parti har ansvar för.

I vår kommunal politik finns det alltså många exempel på självmål som inte borde finnas… Kanske hade det varit bra om Lars Stjärnkvist som ansvarigt ekonomikommunalråd, i Norrköpings kommun… varit med i går kväll..

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *