Man kan undra..

Jag följer samhällsdebatten angående skolan med största intresse. Mycket förvånar mig bland annat varför fritidspedagogerna är upprörda över att de inte får lärarlegitimation… Ja de är ju inte lärare, så enkelt är det väl.

Förvåning nummer två, jag lyssnade på radion och hörde att lärarna i grundskolan är upprörda för att de måste dokumentera och skriva omdöme om varje elev…Det hinner inte undervisa bara för detta skrivande sas det.. Mycket förvånande redan för många år sedan infördes begreppet -individuell studieplan- i grundskolan. Detta kräver att lärarna dokumenterar varje elev för att veta hur den studieplanen ska se ut… Har lärarna verkligen inte fattat detta på så lång tid..

Slut på gnäll… Härom dagen, beslutade kommunstyrelsen i Norrköping att avslå mitt medborgarförslag från i april. Jag föreslog då att kommunen skulle köpa sjöfartsverkets utbildningsanläggning på Arkö, den var till salu. Vidare så föreslog jag att den affären skulle vara grunden för en Östgötsk.. skärgårdstiftelse vars uppgift skulle vara att köpa upp de delar av skärgården som framöver blir till salu. Detta för att säkra den gemensamma tillgången till den här världsunika.. skärgården som vi har.

Avslag brukar ju vara negativt, men den här gången var det OK… Anläggningen på Arkö är inte längre till salu. Sjöfartsverket behåller den. Bra. Angående en stiftelse.. så har Näringslivskontoret fått i uppdrag att via Skärgårdsrådet.. driva den frågan vidare..

Ja jag är nöjd… och kommer med intresse att följa näringslivskontorets arbete med frågan.

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *