Varför ska det vara

så svårt att fatta.. Jag läste Kommunalrådet Lars Stjärnkvist blogg igår.. Jag brukar göra det. Till min förvåning så läste jag detta, Jag citerar..

Så har då ytterligare en Socialdemokrat – Sven-Erik Österberg – slingrat sig undan frågan om han har förtroende för Håkan Juholt. Det är inte bra, tycker jag. Som ledande Socialdemokrat måste man rimligen kunna svara ja eller nej.

Jag såg den Aktuellt interljuv där frågan till Sven-Erik Östberg ställdes och hans svar var: “Partiets verkställande utskott har uttalat sitt förtroende för Håkan Juholt och jag ingår i det verkställande utskottet”

Kan det sägas klarare? Jag undrar vad är det som Stjärnkvist har så svårt att förstå?

Appropå förstå, så förstår inte jag varför kommunen envisas med att vilja bebygga stränderna kring Lindö och Marby.. strandrätten finns och den ska gälla. Dessutom om farhågorna om nivåökning av haven slår in kommer husen i Lindö att svämmas över. Det är ju redan idag stora problem med dagvattenavlopp som svämmar över så hur ska det bli sedan. Jag undrar stillsamt om kompentensen på plan och byggkontoret är så hög.. eller om också den redan har svämmat över. Att miljöpartiets kommunalråd inte hajar detta förvånar mig väl inte så mycket..

God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *