Tvivel..

Det finns dagar när tviveln tar över också mig. Det är alltid viktigt att jag har förtroende för den eller de som har uppdraget att föra mig framåt i trygghet. En resa som också kan vara mycket tuff och där människor och material sätts på hårda prov. När ledaren säger vad som ska göras så ska övriga i teamet verkligen göra så och dessutom ha kunskap för uppgiften. Om någon i kedjan börjar avvika eller inte kan eller rent av skiter i att sköta sin uppgift då går det åt helvete. Det får inte vara så… Min tro på den som bestämmer och de som ingår i teamet är stark.. men idag svajar det en aning eller ganska mycket om sanningen skall fram… Hur kan en kapten på ett så stort fartyg som Costa Concordia göra på detta viset… och till synes, skita i alla de passagerarna som litar på honom..

Appropå litar på.. så litar jag på den bilförare som kör med sin bil bakom mig.. Jag litar på att han eller hon, hinner att bromsa om jag av någon anledning måste bromsa min bil.. Men det är inte alltid så. Många olyckor med stora personskador beror på att bakomvarande bils befälhavare… skiter i att vara rädd om sin passagerare och sina medpassagerare och kör alldeles för nära.

Så vissa dagar känner jag tvivel för de som har ansvar och befogenheter, men inte är vuxna nog att ta det ansvaret.

God dag.. Kör försiktigt.

1 comment

  1. Håller med dig om bakomvarande bilister (håller ofta med dig när du beskriver annat än politiska händelser). =)
    Ett knep som ofta funkar är att bromsa lätt så att ljusen tänds. gärna i en uppförsbacke då det är minimal risk att han/hon faktiskt kör på dig. Men framförallt så är det xtra frustrerande för bakomvarande att behöva bromsa bort fart i en ufförsbacke till skillnad mot medlut då denna antagligen bara kör om dig och du aldrig får njuta av en rosenrasande medbilist i backspegeln.
    Lycka till!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *