Överaskande:

Jag lovade en uppföljningsrapport angående ett viktigt ärende på mitt partimöte igår.. Det blir ingen rapport.. Den jordnära vardagsfrågan som berör vår omedelbara närhet, fick skjutas upp… Detta till förmån för ett avsevärt mera övergripande inslag om sverige i världen och hur vi ska förhålla oss till den “globala finaskrisen” Mitt partis kommande program i fem punkter… Nog så viktigt.. utan tvekan men.. var det just nu viktigare en att få reda ut underlaget för fortsatt förtroende för några av våra valda ombud på lokalplanet… Njaäe… jag tycker nog inte det.

Jag fick en ros igår… Inte av mitt parti, det kommer jag nog aldrig att få, men av en föreningsmedlem i båtklubben som jag är med i. Det var mycket glädjande och jag känner mig stolt för det. Men… vi var två som fick omnämnandet, och faktum är att vi borde varit fler. Vi borde varit många.. För att få en förening att fungera bygger på att alla drar sitt strå till stacken. Så fungerar det i min båtklubb. Alla behöver inte göra lika mycket men alla behöver göra det de kan.. Det betyder att i varje väl fungerande förening, borde alla då och då tilldelas en ros.

Det är exakt samma förhållande i en kommun eller ett landsting eller i ett land… Om alla gör det de kan för sin “förening” som kommer allt att fungera bra och vi kan vara stolta för vårt Land vårt Landsting och vår kommun.. Det passar ju utmärkt som ingång till morgondagen.. Då firar vi vår Nationaldag med stolthet..

God dag och ros till er alla.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *