Vad är sanning??

Här följer ett citat av Kommunstyrelsen i Norrköpings kommuns ordförande Lars Stjärnkvist

Angående det spektakulära och oerhört dyra bostadsbygget mitt i Motala Ström mitt i Industrilandskapet..

”All nyproduktion är väldigt dyr. Dessutom är detta ett känsligt område. Vi behöver bygga för dem som kan betala mycket, men självklart också de som inte kan.”

Detta visar två saker:

1. När det gäller bostadsbyggande för den lilla klick som kan betala dessa astronomiska belopp, finns det både vilja och möjligheter i mitt socialdemokratiska partis ledning.

2. Det visar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjärnkvist, eminenta förmåga att hålla med alla om allting. Så att han inte själv kan ifrågasättas på något vis.

Här kommer ytterligare ett citat.

”Många av de kommuner som växer bygger för lite nya bostäder. Det visar en genomgång som Dagens Nyheter har gjort. Sämst i länet är Norrköping som enligt genomgången borde ha byggt drygt 3200 lägenheter till om man skulle matcha den befolkningsökning man haft mellan 2006 och 2012.”

Detta visar två saker:

1. Kommunledningens fullständiga oförmåga att se till sina medborgares grundläggande behov i form av att ha någon stans att bo.

2. Det visar att Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjärnkvist helt saknar förankring i den verklighet som människor som inte har det så gott ställt, lever i.

Något att bita i!
God dag.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *