Jag ändrar mig igen..

Funderar på vilket som är mitt politiska parti.
Vilket parti tillvaratar mina intressen och värderingar?

Ja det är inte så självklart längre.
Alla partier klumpar ihop sig till en grå massa där skillnaderna är så små så små.
Det är minsan inte lätt att urskilja några ideologier i den gråa röran inte.

Men om jag nu känner missnöje med utvecklingen bort från solidariteten bort från att vi ska äga viktiga samhällsfunktioner tillsammans bort från att vi ska vara hjälpsamma istället för egoister. Om jag nu känner missnöje med detta till vilket parti ska jag då vända mig?..

Det är ju bara ytterlighetspartierna som står kvar för sin egen ideologi. På gott och ont.
Risken är stor att jag måste vända mig till dessa ytterlighetspartier för att få något annat än det jag har i den gråa röran..

Farligt minsann synnerligen farligt! Det är priset för alla eleganta kompromisser istället för renläriga reservationer..

Jag tror att jag ändrar mig igen..

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *