Ansvar

Idag finns det all anledning att återigen fundera på vad vissa begrepp betyder..

Tryckfrihet,,
Undandrar det varje del av tryckansvar? Eller är det så att vi har tryckfrihet bara för att vi litar på att de som trycker också känner tryckansvar?

Majestätsbrott.
Det är så att de flesta länder har en lag om majestätsbrott..
Det betyder att inte ens vår kung får förolämpas hur som helst, han har samma rättigheter som oss andra att slippa bli mobbad och förolämpad i media.
Det har inget med tryckfrihet att göra..

Religionsfrihet.
Vi har en lag om religionsfrihet, vilket borde betyda att den som utövar kristendom eller annan religion, ska slippa bli mobbade och förolämpade för det.

Men om då en del skiter i dessa enkla regler, ska vi då försvara dem och hävda tryckfrihet istället för tryckansvar??

Jag bara undrar..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *