Årsmötesparadox..

Nu är det vår..
Våren är den tiden när alla föreningar ska ha årsmöte..

Det som är slående är hur väl föreningarna har tagit till sig idrottsföreningarnas system att istället för att försöka få in nya medlemmar i sina styrelser, så flyttar de bara runt på dem som redan är där.. Dessutom kallas det för förnyelse..

I mitt parti samlas alla uppdrag på några få, nåja inte så många ändå, sedan klagar alla på att de har sååå mycket att göra.
Man klagar också på att det är svårt att få medlemmar engagerade i partiarbetet..
Ja ja ingen har väl testat att göra på annat sätt.

I bland kan det kännas som att nya medlemmar i styrelserna kan hota en, sedan lång tid tillbaka, upparbetad maktstruktur..
Där några få, har all makt över skeenden och gärna vill ha den strukturen ostörd..

Ja, tänk om det är så illa..

1 comment

  1. Jag vet,som Taxiägare i 32 år var jag ej välkommen som medlem i Gamla Gardet!En Taxiägare kallas av somliga för “ÅKARJÄVEL”!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *