Drivmedels priset.

Jag
har skickat en fråga till det bensinbolag som jag använder:

Jag
är kund hos er sedan många år. Nu vill jag veta varför bränslepriserna ligger
så orimligt högt i förhållande till råoljepriset, valutakurser och inflationen
i Sverige.

Jag ser ingen rimlighet
i att ni har höjt priserna så här mycket och jag vill gärna få en förklaring.

Här kommer
svaret från ST 1, ok och Q-star har ännu inte svarat:

Drivmedelspriserna
påverkas av oljepris, världsmarknadspris på den färdiga
produkten bensin och diesel, valutakurser (Svenska kronans värde mot
dollarn) och lokal konkurrens.

Som du säkert
refererar till så kostade oljepriset (Brent) ca 115 dollar per fat
i juli 2014, men idag endast 66 dollar per fat. Med andra ord en kraftig nedgång.
Att bensinpriset inte har sänkts lika mycket beror på att
världsmarknadspriset för bensin inte sänkts lika mycket som oljepriset,
världsmarknadspriset för den färdiga produkten (ex bensin) påverkas av
tillgång och efterfrågan på den specifika produkten, ex kan begränsad
raffinaderikapacitet hålla priset högre.

All olja och
handel av den färdiga
produkten sker i dollar, eftersom den Svenska kronan har minskat i värde
gentemot dollarn så medför också det att priset på pumpen inte har sänkts
lika mycket som oljepriset.

Om vi
översätter det i rena siffror så är det följande som skett på
marknaden sedan juli 2014.

I jämförelse
med juli 2015 är vårt bensinpris idag 64 öre lägre exkl. moms
• Oljepriset har sänkts från 115 dollar per fat till 66 dollar per fat
• SEK värde mot Amerikanska dollarn har minskat från 6,82 i juli 2014 till
8,31
• Världsmarknadspriset på bensin (Rotterdam-Råvarumäklare Platts) har
minskat från 1017 dollar per ton till 694 per ton – vilket översatt i kronor
blir
en sänkning med 87 öre av produktpriset
• Skatten på bensin höjdes per den 1 januari 2015 med 22 öre
• Totalt har produktpriset för bensin minskat med 66 öre exkl. moms under
motsvarande period

Hör gärna av
er vid frågor.

Med vänlig
hälsning

Sam St1

Bedöm
själva, köper vi den här förklaringen till prisökningarna eller..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *