Nu lyser ängarna..

Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor..
Ja en morgonpromenad tidigt, innan resten av samhället har vaknat. Då inga bilar stör naturens ljud då inga människor skrämmer bort de vilda djuren, då fåglarnas kvitter fortfarande överöstar allt.. Då är det skönt.
Finns det något skönare än den svenska sommaren?
Den är så nyansrik och ofta väldigt växlande. En gök i väster och en gök i öster, vilken ska jag lyssna på? Västegöken kanske.
Ena dagen kallt så det går åt vimterkläder nästa dag varmt så man klarar sig nästan utan kläder, nästa dag blåser det så att kläderna nästan blåser bort.. Men för det mesta alldeles underbart.

Jag slås av tanken att alla svenska opinionsmätningar får samma effekt, ena dagen styr vi åt ena hållet nästa dag åt något annat håll.
Ett fasligt vinglande hit och dit för att vara alla till lags..
Det är lite synd det, för om man låter sin ideologi leda så kommer det inte alltid att vara det mest populistiska men kanske det mest trovärdiga, någon man kan lita på istället för alla kappor som vänds efter vinden..

Visste ni att utrycket “Lösa boliner” är en förvanskning av den gamla seglingstermen “Lösa Bogliner”
Boglinerna stöttar klyvarbommen längst fram på ett segelfartyg och, om de vänder kappan efter vinden, så seglar de med vinden rakt bakifrån och boglinerna slacka på båda sidorna.
Det är farligt vid segling, både förr med stora segel och master och idag trots att segel och master är mindre.

Det påminner en hel del om att styra efter opinionsmätningr och vända kappan efter vinden..
Vårt demokratiska styrelseskick ska inte seglas för “Lösa Bogliner”

Det var bara det jag ville säga…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *