Det snålas med vård och omsorg i Norrköping

Detta står att läsa i NT idag.

Men kostnadsutvecklingen i vård och omsorgsnämnden är en tickande bomb för Norrköpings kommun. Just nu har Vård och omsorgs nämnden 112 tjänster för mycket för att kunna hålla en nollbudget. Det betyder att om inget görs kommer nämnden att drabbas av ett underskott på 60 miljoner.

Det står ingen stans att det är 112 tjänster för mycket för behovet… Bara att det är 112 för mycket för budgeten!

Nog är det väl egendomligt? Först underbudgeteras kostnaderna för Vård och omsorgsnämnden och säkert också för socialnämnden. När verkligheten visar sig så ställer man vård och omsorg av våra medborgare mot varandra när det ska sparas…

Varför Budgeteras det inte rätt?

Varför ställs inte vård och omsorg mot tekniska kostnader när pengarna inte räcker?


Vi håller flygplatsen under armarna med miljonbelopp varje år,

vi har dyra kulturverksamheter,

vi har tekniskt kontor som sätter fart på många miljoner,

vi har en kommunstyrelse som kostar mycket..

Det reserveras jättebelopp för ett fullständigt onödigt resecentrum när ostlänken ändå kommer att dras förbi vid Fiskeby..

Ställ dessa kostnader under lupp istället för att ideligen snåla på vård och omsorg..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *