Skolans problem..

Alla ska göra skolan bättre, det är en stor mängd förslag på hur men Det är som vanligt bara ridåer, dimridåer som inte leder något vart.

En lärare ska vara ledare för sina elever! Vi vet idag genom mycken forskning, att vara ledare kräver att det finns en relation med den som ska ledas.

För att hinna, orka eller ens vilja upparbeta en relation så ska gruppen helst inte överstiga femton personer..


Då förstår ni lätt att läraren har inte en chans till detta!

Att vara ledare är lika med en relation..

Att vara chef är en relationslös funktion!

Så enkelt är det alltså!

Elevgrupper på max 15 elever kommer att ge engagerade lärare, som har en relation till sina elever och följaktligen blir en bra ledare för sin grupp….

Då kommer skolresultaten att förbättras…


Varför görs inte detta tror ni?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *