Återinför fastighetsskatten

Om fastighetsskatten
funnits kvar hade den kunnat balanserat de i grunden ojämlika ränteavdragen..

De som tar mest ur
den gemensamma kassan genom ränteavdragen, hade fått betalat in det i
fastighetsskatt istället. Det hade varit
en effektiv utjämningspolitik!

I dag är de flesta partierna igång och vill tumma på
ränteavdragen.

Argumenten från alla håll är att ränteavdragen gynnar de
rikaste och att vi inte ska föra över pengar från vår gemensamma kassa till de
rikaste..

Nej det ska vi inte göra men… Försämrar vi ränteavdragen av
det skälet så drabbar det också vanliga människor som jobbar och försakar för
att kunna bo bra i en bostadsrätt eller i ett eget hus.

Alla som bor i fastigheter med lägre värde är i de flesta
fall, mycket beroende av ränteavdragen.
Den gruppen kommer att drabbas hårdare än den grupp som bor i de dyraste
fastigheterna, för de har råd ändå och i många fall ägs dessa fastigheter av
företag som ändå kan göra avdrag för sina fastighetskostnader.

Denna obalans och orättvisa kom till genom att
fastighetsskatten togs bort!

Fastighetsskatten togs bort med hjälp av de flesta partier i
Riksdagen också av mitt parti Socialdemokraterna.

Livligaste påhejarna var Krisdemokraterna och skattebetalarnas
förening.

I dag ser vi det facit som många av oss såg redan då. Att det
också drabbade och drabbar, de som har minst och gynnar de som har mest!

Låt bli ränteavdragen!

Återinför fastighetsskatten!

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *