Psyksjuk nästan mördare..

En tämligen ung man gick ut på stan för att hugga ner några med sin kniv..

Anledningen var att han var så psykiskt sjuk att han inte orkade med livet längre.

Om han mördade någon kanske han skulle få den hjälp som han så väl behövde med inte fick på psykiatrin i Norrköping..

När dådet var genomfört svarade en av de ansvariga på sjukhuset

-Att det skulle vara han som gjort knivdåden fanns inte på våran karta…

Min slutsats blir… Om psykiatrin i Norrköping använder en karta som diagnosverktyg så kommer det att blir många fel.

Kan ni inte bättre så är det illa..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *