Mycket vill ha mer!

Om jag hade pengar jabba dabba jabba do…

Drömmen för mig och säkert många andra. Gärna hur mycket som
helst men bara ganska mycket vore bra nog..

Men för att få ihop det så måste man nog ha ett
kärnkraftverk..

Då skulle jag göra som Tyska EON.. stänga av kärnkraftverket
för att skapa elbrist..

När elbristen uppstår stiger priserna och då kan Tyska EON
sälja dyr el från Tyskland till Sverige och göra hutlösa förtjänster helt utanför
Svensk skatt och kontroll..

Så gör de Tyska jätteföretagen..

Så gjorde dom i Karlskrona, där fick inte Karlskrona varv
några order utan de hamnade på det Tyska moderbolaget så kunde de hämta hem
många svenska skattekronor utan att behöva bidra med någon skatt själva.

Så nu ska jag se mig om efter ett kärnkraftverk som jag kan
stänga av och öka mina inkomster på..

Hela fickan full med guld..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *