Mobbad??

Funderar på
om “Mobben” avsatte Kaplan? Eller hur det var.
Rättssäkerhet kräver utredning före dom! Gäller det alla?
Alla som ingick i mobben, hur känner de sig idag?
Om jag försvarar Kaplan?
Nej då inte alls men jag är lite rädd om den svenska rättssäkerheten. Är du
det?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *