Vi riskerar vår demokrati..

Under en förvånansvärt kort tid har det äntligen kommit igång en något offentlig debatt angående det märkliga “Värdlandsavtalet”
avtalet innebär att vi ger utrymme för NATO att placera baser i vårt land i ett internationellt spänt läge…
Detta avtal har förhandlats fram under största sekretess och många av landets medborgare har ingen aning om det eller vad det innebär.

Nu efter en kort tid har det visat sig att en stor andel av medborgarna är mot detta avtal.
Men det tänker inte riksdagspartierna bry sig om, för där finns det en majoritet för närmandet till NATO.
Det finns två undantag! Vänsterpartiet och Sverige Demokraterna… Det är alltså bara dessa två ytterlighetspartier som har lyssnat till opinionen i Sverige.
De båda partierna vill besluta om rådrum före beslut, så vi hinner sätta oss in i vad det kommer att få för konsekvenser för oss.

Hur sjutton är det ställt med vår demokrati när endast två ytterlighetspartier lyssnar på oss och övriga partier skiter i vad vi vill eller vad vi känner oro för?

Vart är vår demokrati på väg?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *