Swedahl revolutionär..

Riedar Swedahl Norrköpings och Liberalernas revolutionär, samlade massorna i kampen mot att bebygga parkeringsplatsen mellan Gamla Rådstugugatan och Strömparken.
Han agiterade i tidningar och på stormötet och stod i främsta ledet för dessa revolutionära protester mot att bygga och förtäta i Norrköping.
Denna revolutionära massproteströrelse var ett nytt grepp för Folkpartiet – Liberalerna.
Som dessutom tillsammans med Centerpartiets Karin Johnsson, hårt kämpat för småföretagarna i Norrköpings kommun!

Idag ser vi facit!
Reidar Swedahl Liberalerna och Karin Johnsson Centerpartiet, bygger igen snart sagt varje öppen plats i Norrköpings innerstad!
Vårt vackra och historiefulla Nya torget, där torghandel har bedrivits i urminnes tider, bygger de båda igen utan att skämmas.

Vasaparken en av de vackraste parkerna i Norrköpings innerstad ska bli banvall för spårvagnar.

Mängder av parkeringsplatser ska belamras med stora betongklumpar, hus alltså.
Massor med parkeringsplatser försvinner.
Det betyder att det inte går att åka till Norrköping för att handla av “småföretagarna” i Norrköpings innerstad, vilket kommer att innebära en utarmning av näringsidkare i staden då människor föredrar att åka till tex Söderköping för att handla.

All denna utarmning som Liberalernas Reidar Swedahl och Centerpartiets Karin Johnsson åstadkommer i Norrköpings stad stöds och påhejas av mina Socialdemokrater!

Vem sjutton ska jag rösta på för att slippa denna utarmning av mitt Norrköping?

Varför satsar de inte på att bygga i Östra Husby, Kimstad, Norsholm Krokek eller Arkösund. Där det idag finns fungerande infrastruktur med skolor och affärer.
Istället fortsätter de att bidra till dessa orters utarmning och insomnande.

Det är Karin Johnssons Centerparti som säger sig stödja landsbygden och Swedahls liberaler som säger sig stödja småföretagen som i praktiken står för denna utarmning av landsbygd och småföretagande med livligt stöd av Lars Stjernkvist och övriga Socialdemokrater.

Vem sjutton ska jag rösta på för att slippa detta?

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *