Brott och straff!

Brott ska bestraffas.
Straffet ska vara rehabiliterande men framför allt avskräckande.
Straffskalan skall grundas på medborgarnas uppfattning om hur allvarligt brottet är.

Här tror jag att våran lagstiftande församling riksdagen i allmänhet och regeringen i synnerhet, har missat något. Nämligen kontakten med de vanliga medborgarna!!
Kanske inget nytt i sig.

Jag är en vanlig medborgare och jag anser att det på vissa brott skall vara mycket sträng påföljd.
Det gäller framför allt grov misshandel. Grov misshandel är inte när någon delar ut en snyting, grov misshandel är mycket värre!
Här ska minimistraffet höjas till ett år och sex månader.. Det är på tok för lite.
Grov misshandel är en överlagd handling som det inte ska finnas något överseende med alls.
Mycket strängare straff ska det vara kanske fyra års fängelse villkorslöst.

Olaga vapeninnehav… samma sak där, en ytterst medveten handling och om det är ett skarpladdat vapen eller inte, spelar ingen roll!
Fyra års fängelse eller mer är vad jag som vanlig medborgare anser vara minimistraff..

Grovt olaga hot, att tex hota någon inför en rättegång ska också bestraffas utan överseende, minst fyra års fängelse utan villkor där med.

Nu undrar jag om de politiker som fattar beslut om dessa straff är beredda att lyssna på folket eller om dom ska fortsätta tro att dom vet?
Jag undrar också om de politiker som läser det här är beredda att svara? Skriv gärna i kommentars fältet!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *