Vad är sanning??

Vi bygger ettusen nya lägenheter!

Norrköpings kommuns företrädare Lars Stjärnkvist och Kikki Liljeblad säger gång på gång… VI bygger ettusen nya lägenheter!

Men säger någon, det blir så dyra lägenheter. Vi som inte har någonstans att bo har inte råd att bo i någon av alla dessa tusen lägenheterna..

Då svarar kommunens företrädare Stjärnkvist och Liljeblad.. Men det är fastighetsägarna de som bygger, som bestämmer hyra, det kan inte vi göra något åt.. Är det då inte Norrköpings kommun som bygger längre?

När vi vill att kommunen ska bygga äldreboende åt oss som bor utanför staden, säger Stjärnkvist och Liljeblad att..
Vi kan inte bygga fastigheter det måsten ni få någon privat att göra…

I ÅBY utanför staden står det en stor skylt “Här bygger Norrköpings kommun ett nytt äldreboende klart 2017”
Jaha.. Där är Norrköpings kommun plötsligt de som bygger igen…

Hur hänger dessa motstridiga uppgifter ihop?? Någon handskas vårdslöst med sanningen och jag vet att det är inte jag!
Vad säger Stjärnkvist och Liljeblad?

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *