politiskt virrvarr.

När Östergötlands regionfullmäktige, alltså tidigare Landstingsfullmäktige, ska sammanträda, behöver de kvinnliga ledamöterna “puttas på” för att de ska gå upp i talarstolen och framföra sina åsikter som de är skyldiga att göra.. eftersom de är förtroendevalda!
Vi medborgare har lämnat det uppdraget till våra förtroendeföreträdare och jag känner missnöje med att de ska behöva tvingas upp till talarstolen med en regel om att varannan som går upp i talarstolen skall vara kvinna..
Men om nu ingen av de kvinnliga ledamöterna har något att säga? Är det då stopp i debatten?
Behövs detta verkligen? Har regionstyrelsen och regionfullmäktige, verkligen inga viktigare saker att lägga sin kraft på?

Tiggeri är, om inte förbjudet i Sverige så i alla fall väldigt otrevligt!
Vi har trots hårt motstånd från en del politiska partier, infört ett socialt skyddsnät med hjälp av intagna skatter.
Vi betalar skatt efter förmåga och får hjälp efter behov..
Något som många högt uppsatt i tex Svenskt näringslivs styrelse, uppenbarligen inte har fattat.

Men med detta som bakgrund känner jag mig upprörd över att vi ändå, har tiggare på våra gator och torg!!
Nu diskuteras det om bara de tiggare som har “Tillstånd att tigga ska få tigga”
Sanslöst resonemang.. Vi ska inte ha några tiggare i Sverige!
För då kommer återigen frågan, “Vad får jag för skatten”

Nej stoppa tiggeriet direkt och gör insatser i EU och FN för en rättvisare värld så slipper vi att människor har det så eländigt att de måste tigga!

1 comment

  1. Men J-Å! Skyddsnätet gäller inte för tiggarna! I varje fall inte i Norrköping som ju vägrat att ordna övernattningsplatser. De lär inte heller få en enda krona av försörjningsstödet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *