Trygghet!

Två människor har blivit mödade i Norrköping
Någon har mist sitt syskon, sin pappa eller sin son, kanske sin man?
Tragedi för flera andra inte bara de döda!
Kanske också för dom som dödade, samvetet kommer alltid att plåga dom. Guds straff kommer för eller senare, dom kommer aldrig undan.

Men för oss andra Norrköpingsbor så har inte otryggheten ökat!
Vi har nu två färre av de kriminella element som inte skyr några medel för att ta sig fram och få sina luddiga behov uppfyllda.
De som går in i denna kriminalitet, väl medvetna om vilka risker det medför.
Två färre som utgör ett hot mot oss andra som vill leva ett sansat och lugnt liv. Inte ska vi vara oroliga för ökad otrygghet?

Dessa kriminella element som använder våld och hot om våld för att tvinga andra till underkastelse. På samma sätt som USA sheriffen Tromp, rider runt i världen och hotar snart sagt allt och alla med våld eller ekonomiska sanktioner.. För att få som han… vill.


Här har vi urmodellen för terrorism uppvisade av alla som använder sin makt för att sko sig själva!

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *