Terrorledaren Trump!

Terrorism är när någon med våld eller med hot om våld, tvingar någon annan till underkastelse!

Idag uppfyller USA och deras Trump de villkoren fullt ut. Med hjälp av dessa sadistiska vapen “drönare” spårar han upp motståndare och dödar honom på annat lands territorium.
Att ett så kallat demokratiskt land beter sig på så svinaktigt vis är en skandal!
Jag hoppas att FN ingriper omgående och fördömer Trump!

Svenska pensionsmyndigheten, snålar in på personal som kan svara i telefon för att tvinga oss att använda datoriserad kommunikation. Med telefonkö på flera timmar “försöker vi styra in våra kunder till hemsidan” Svara en av cheferna på radioreporterns frågor.
Vadå kunder? Vi är väl för sjutton inga kunder! Vi är pensionsmyndighetens ägare och uppdragsgivare!

Så till de högt betalda cheferna vill jag bara säga:
Gå för faan och svara i telefon när jag ringer! Annars kan du söka dig ett nytt jobb direkt!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *