Hot mot rikets säkerhet

Larmet gick! “Hot mot rikets säkerhet” basunerade larmsystemet högtalare ut. Hot mot rikets säker het!
Försvarsstabens högkvarter, frös till en stillbild. Någon mumlade, “vem faan hotar oss en fredagseftermiddag?”
Ja det var fredags eftermiddag och stabspersonalen hade avslutat alla sina “låtsaslekar” för att ta sig hemåt. Låtsaskrigen var avslutade för dagen och skulle återupptas på måndag.
ÖB kom inrusande och skrek “samling i konferensrum A” Han var upprörd och på tå, han skrek igen, “Försvarsministern är här om fyra minuter”
Alla började motvilligt röra sig mot konferensrummet, ur gruppen hördes mummel om jävla påhitt en fredagseftermiddag..
ÖB tog till orda “Enligt ett mejl som jag just har fått kommer angreppet från syd Europa.”
“Vi måste omedelbart omgruppera våra ställningar, vi har ju räknat med ett angrepp från öster, ryssarna har vi aldrig litet på trots att vi inte har haft obehag av dem sedan på sjuttonhundratalet, men nu kommer hotet från söder så omgruppering med omedelbar verkan anbefalls!”

Just då slogs portarna upp och Försvarsminister klev in med långa steg.
“Stopp stopp mina herrar. Det är ett rikslarm som har gått ut från regeringskansliet, men det är ett virus som närmar sig oss med stor fart och här hjälper ingen militär insats vi är helt enkelt försvarslösa! Så ni kan slappna av.
Vi får direktiv från regeringskansliet om hur vi kan hjälpa till vartefter!” Slokörade drog sig de livsfarliga militärerna ut från konferensrummet, de kunde åka hem som planerat.

Ja, många år har jag i mitt parti hävdat att hotet mot oss inte är militärt, utan bakteriellt! Det är inte kanoner vi behöver mot antibiotikaresistenta bakterier, kanonerna biter inte!
Nu har också FN kommit på att det är andra hot som kan förgöra oss.. Ny het på radion idag!
Vi vet också att Koronaviruset anstränger sig till det yttersta, för att utplåna oss människorna från jorden!

Så medborgare, Var rädda! Men var rädda för rätt hot!
Vi måste bygga försvar mot det som är hot mot oss och genast sluta med dessa militära låtsaslekar!

Tjingeling!

1 comment

  1. Detta eländiga viruset är nästan som ett tredje världskrig, men detta hjälper inte med vapen. Vi får hjälpas åt att besegra det.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *