Ostlänken… Nu igen

Ostlänken, den tänkta snabbjärnvägen mellan Stockholm – Göteborg och Malmö.
Vad är bra med den?
– Ett snabbtåg för alla som idag flyger mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett snabbtåg skulle möjliggöra att många mycket miljöförstörande flyglinjer kan läggas ner. Det avlastar Bromma, där det idag bor massor med människor som störs av buller samt en inte försumbar risk, med att ha flygplan flygande på låg höjd över tätbefolkade stadsområden.

Ett snabbtåg på egen banvall, kommer att frigöra en stor kapacitet på den gamla stambanan, Den kapaciteten kan nyttjas till långväga godstransporter. I dag finns det inte plats för flera godstransporter vilken betyder att ett stort antal tunga lastbilar 60 -70 ton kör på våra motorvägar i en aldrig sinande ström medan de spyr ut miljöfarliga avgaser.
Vilken otrolig miljövinst det skulle bli.
Godståg på långa sträckor och lastbil på korta sträckor.

Nu vill Norrköpings kommunledning göra gällande att det är pendlingsresor mellan Stockholm och Norrköping som är det viktigaste! Men det förstår nog de flesta att så inte är fallet.
Norrköpings kommunledning har sprungit i förväg, innan några som helst avgörande beslut fattats i riksdagen och satsat enorma summor på omdaning av staden för att passa till en Ostlänken som inte är beslutad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *