Dagens reflektion.

Idag satsar Svenskt Näringsliv (gamla SAF alltså) på en stor annonskampanj i media. De påstår att:

– Konkurserna inom industrin har ökat med 180% under 2009 – Det är ju inte så konstigt med tanke på hur illa de som styr över kapitalet i världen har skött sig. Det är ju heller inte så konstigt med tanke på vilka enorma Bonusbelopp som betalats ut till de som leder industriföretag och banker.

– En trejedel av börsbolagen gick med förlust årets första kvartal – Om man hade återfört Bonusbeloppen så hade det kanske sett bättre ut. Men hur har kvartal 2 – 3- och 4 gått då?

– 260000 flera svenskar kommer att kastas ut i arbetslöshet under år 2009/2011 – Detta av nödvändighet för att öka chefernas bonus under kommande år.

För att få råd med dessa Bonusar till industri och bankvärldens höjdare kräver nu Svenskt Näringsliv att vi inte höjer våra arbetares löner.

Äntligen en klar och tydlig värde yttring från de som har makten över kapitalet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *