När dimmorna skymmer.

Dimman dolde världen, ganska skönt på sitt sätt. En liten mörk fågel dröjde sig kvar på den varma asfalten, hon flög undan för mig men bara en liten bit. Hela tiden inom synhåll men aldrig inom räckhåll.
Varför detta märkliga beteende. Flyg utom synhåll om du är rädd för mig.

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *