Det slirar betänkligt..

I dag är det halt.. Snö rasar ner och gör undelaget slirigt. Farligt och inte minst jobbigt att röra sig med det här sliriga underlaget..

Det måste vara väldigt farligt och jobbigt för våran pytt i panna regering också. Det är minst sagt slirigt under deras fötter med den här eländiga blandningen av rigida ställningskrigare som representerar våra politiska partier.
Alla säger sig vilja samarbeta och kompromissa men… Bara om de själva får som dom vill..
Hur faan har vi röstat gott folk?
Hur kan det komma sig att vi har lämnat vårat förtroende till en sådan samling fyrkanter och egoister?

Både centralt och lokalt verkar det vara makten/födkroken som är det viktigaste för de som vi har röstat fram. All ideologi får stryka på foten, alla heders teser som solidaritet tex får stryka på foten.. Det viktigaste tycks vara att behålla/ tillskansa sig makten och därigenom behålla jobbet.. som förtroendevald.

Jag tror att våra gamla företrädare: Per Albin Hansson, Wigfors, Erlander, Sträng; Palme mfl Vänder sig i sina gravar när de ser hur det ser ut i dag.
Det gäller också lokalt,. Vad skulle de gamla.. säga om den lokala pyttipanna regeringen i Norrköpings kommun?

Jag tror minsan att det är dags för ett nyval.. Både till riksdag och kommun. Men vi borde kanske också byta ut våra företrädare iallafall de som inte har en en aning om… vilken verklighet vi lever i. Och de är många…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *